B.E.F.F.A.

Belgische vereniging van pelsdierenhouders.

Welkom op de website van de Belgische vereniging van pelsdierenhouders.

Deze website is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de Belgische nertsenhouderij. Op deze website geven we een zo breed mogelijk beeld van de sector en datgene wat er zich afspeelt.

De B.E.F.F.A. is de overkoepelden organisatie van de Belgische pelsdierenhouders.
De vereniging heeft twee hoofdtaken:

1. Belangenbehartiging van de sector
2. Ondersteuning en begeleiding op het gebied van bedrijfsvoering.