DIERENWELZIJN


De Raad van Europa heeft op wetenschappelijke basis in 1999 aanbevelingen uitgevaardigd voor het welzijn van dieren op de pelsdierenhouderij.
In de loop van 2002 wordt in samenwerking met het kabinet van Dierenwelzijn een wetsvoorstel ingediend op basis van de aanbevelingen van de Raad van Europa en krijgen de pelsdierhouders van de bevoegde ambtenaren te horen dat ze best reeds beginnen zich aan te passen aan deze op til zijnde wetgeving. België wil namelijk de aanbevelingen van de Raad van Europa omzetten in nationale wetgeving.
In afwachting zijn de pelsdierhouders reeds volop bezig deze aanpassingen door te voeren.

nerts