JAARCYCLUS

De werkzaamheden op een nertsenhouderij zijn nauw verbonden aan de levenscyclus van de nerts. Aangezien dit een jaarcyclus is, heeft de pelsdierenhouder het hele jaar door erg afwisselend werk.

Paren

paren
Eénmaal per jaar in de maand maart vindt de paring plaats tussen de reuen en teven. Zij worden daarvoor vaak meerdere keren bijeen gebracht. Een natuurlijk proces waarvoor de beste dieren van voorgaande jaren geselecteerd zijn. De reuen worden daarna gepelsd. Een goede rustige teef die grote nesten voort brengt met nertsen met een mooie pels kan soms 4 jaar blijven.

Huisvesting

sheds
Nertsen worden gehouden in zowel open (sheds) als gesloten stallen. De pelsdierenhouder zorgt ervoor dat het nachtverblijf, waar de moederdieren hun jongen werpen, gevuld is met stro. Een mestafvoer zorgt ervoor dat de mest niet op de grond valt, maar afgevoerd wordt naar een mestput. Zo kunnen afvalstoffen niet in de bodem dringen.

Werpen

puppies
In april legt de pelsdierenhouder boven op het gaas van de nestkisten en in de nestkisten stro. De nerts maakt daarmee haar eigen nest. Na een draagtijd van ca. 52 dagen krijgen de nertsen jongen. Dit gebeurt één keer per jaar, in de periode vanaf eind april tot eind mei. Gemiddeld werpt een moederdier 4 tot 5 jongen per worp. De pelsdierenhouder loopt in deze tijd van het jaar voortdurend rond om nesten te controleren. Is er wel voldoende stro aanwezig en verloopt de werptijd probleemloos? Heel kleine nesten met één of twee pups worden af en toe aangevuld met pups uit extreem grote nesten met bijvoorbeeld meer dan tien pups. Een prima oplossing zowel voor de moeder als voor de pups.

Verspenen

nerts
In het verleden werden nertsen altijd rond een leeftijd van zes weken verspeend (teef en pups scheiden). Uit onderzoek is gebleken dat nertsen echter beter groeien en rustiger zijn als beter voldaan wordt aan hun zuigbehoefte. Daarom laten pelsdierhouders hun pups vaak tot 11 weken bij de moeder.

Enten

inenten
In juni (op een leeftijd van ongeveer 6 weken) ent de pelsdierenhouder zijn pups met een triple vaccin tegen Botulisme (voedselvergiftiging), Pseudomonas (longontsteking) en Mink Virus Enteritis (diarree). Op die manier blijven de dieren gezond. Vaccineren is ook in het belang van de boer omdat hij hiermee een grotere kans heeft op gezonde dieren met een mooie pels.

Voeren

voeren
Een nerts krijgt elke dag vers voer. Zij zijn van nature vleeseters (carnivoren) en krijgen restproducten uit de pluimvee- en visindustrie. Gedurende de verschillende levensfasen verandert de samenstelling van het voer. In de zomer voert de pelsdierenhouder ook vaak meerdere keren per dag. Een moederdier met pups heeft nu eenmaal meer energie nodig dan een pasgespeende pup en in de zomer mag je het aantal nertsen op een bedrijf met 4 à 5 vermenigvuldigen. De pelsdierenhouder vult zijn voerwagen vanuit de opslagtank en brengt op elke leefruimte de juiste hoeveelheid voer aan voor het aantal dieren dat zich daarin bevindt.

Selectie

selectie
In het najaar vindt de selectie van fokdieren voor het volgende seizoen plaats. Dit vereist veel vakkennis. De nertsenhouder let met name op: gezondheid, het aantal pups dat het moederdier het afgelopen seizoen wierp (fokgemiddelde) en de pelskwaliteit.

Doden

De dieren die niet voor het volgende seizoen worden geselecteerd, doodt de pelsdierenhouder of één van zijn medewerkers op een snelle, pijnloze manier in de maanden november en december. Er vindt dus geen transport plaats naar een slachterij. De pelsdierenhouder rijdt met een grote kist, gevuld met zuivere koolmonoxide, door het shed. De nertsen die volgend jaar niet bruikbaar zijn voor de fokkerij, worden door hem ter plekke in de kist geplaatst. Zij slapen binnen enkele seconden in. Deze speciale methode is door de overheid wettelijk bepaald.

Pelzen

pelzen
Het pelzen gebeurt vervolgens veelal op het bedrijf zelf. Daarna maakt de pelsdierenhouder de pelzen schoon, schraapt en droogt ze. Sommige pelsdierenhouders laten dit proces, of gedeelten daarvan, door officiële pelzerijen verzorgen. Hiervoor is namelijk speciale apparatuur nodig zodat de pelzen niet beschadigd raken.

Nabewerking

veiling
Nadat de pelzen zijn schoongemaakt en gedroogd, worden ze gereed gemaakt voor transport. De pelsdierhouder kan zijn pelzen aanbieden op internationale veilingen, waar er hele mooie bundels pelzen samengesteld worden die terug keren naar de binnenlandse handel voor verwerking. Of ze worden rechtstreeks aan de handel verkocht. Steeds meer pelzen worden tegenwoordig, voordat ze verwerkt worden in jassen, kragen of allerlei accessoires, nog geverfd, geprint, geschoren, geplukt, geknipt of op een andere manier bewerkt.
Na de zeer arbeidsintensieve pelstijd wordt het bedrijf schoongemaakt en ontsmet. In maart begint de cyclus weer van voren af aan met de paartijd.

--> top