HUISVESTING

Nertsen worden gehouden in zowel open stallen (sheds) als gesloten stallen en kassen. De nertsen beschikken over een ruim nachthok met een uitloopren. In de nachthokken is steeds vers stro beschikbaar en er wordt ook steeds vers drinkwater voorzien in de uitloopren. Deze bestaat uit gaas zodat er geen mest in de ren blijft liggen, wat de hygiëne van de dieren ten goede komt. Dit gaas is perfect geschikt om de nertsen op te laten lopen.

Milieu

Om het milieu te ontzien is er een speciaal mestsysteem ontwikkeld. De mest valt op een mestband of in een mestgoot. Zo wordt de mest (op sommige bedrijven zelfs meerdere malen per dag) automatisch afgevoerd naar een mestput. Nertsen produceren slechts kleine hoeveelheden mest. Deze mest is uitermate geschikt als (kunst)mest voor landschapsonderhoud en bloementeelt.